https://www.HipinStof.nl
Privacyverklaring Hip in Stof
Per 25 mei 2018

Versie 1

Het is mogelijk dat we onze privacyverklaring moeten bijwerken. De nieuwste versie van onze privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website.
Hip in Stof, is gevestigd aan Lierweg 48b 2678 CX De Lier, in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Onze contactgegevens:
Hip in Stof

Irma van Dijk-Verbeek
Dokter Kniplaan 13

3151 MA Hoek van Holland (Zuid Holland)
Nederland

irma@hipinstof.nl of hipinstof@hotmail.com


Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Hip in Stof verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
– Internetbrowser en apparaat type
– Bestelgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via irma@hipinstof.nl of hipinstof@hotmail.com , dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?
Hip in Stof verwerkt jouw persoonsgegevens enkel en alleen voor de volgende doelen:
– het afhandelen van jouw betaling/bestelling en eventuele klachten/retouren;
– om je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (bijvoorbeeld voor een vraag over je bestelling);
– om goederen en diensten bij je af te leveren;
– om, wanneer nodig, je adres te bevestigen aan externe partners zoals PostNL, DHL of UPS, zodat je bestelling op het juiste adres kan worden afgeleverd;Jouw persoonsgegevens kunnen alleen rechtmatig door ons worden gebruikt en verwerkt wanneer aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:
– het gebruik van je persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst die je met ons hebt gesloten;
– we beschikken over je uitdrukkelijke en vrije toestemming om je gegevens voor een bepaald doel te gebruiken;
– het gebruik van je persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen;
– we zijn wettelijk verplicht om bepaalde gegevens te verwerken.


Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?
Hip in Stof bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Met andere woorden, we bewaren je gegevens zolang je een actieve klant bent of totdat je je toestemming om je gegevens te bewaren intrekt of zolang we wettelijk verplicht zijn om bepaalde gegevens te bewaren. Mocht Hip in Stof ophouden te bestaan, dan zullen we de persoonsgegevens vernietigen.


Wie heeft er toegang tot jouw gegevens?
Hip in Stof alleen heeft toegang tot je gegevens. Daarnaast doen we ook beroep op externe leveranciers die voor ons bepaalde verwerkingen uitvoeren zodat we jou onze producten en activiteiten kunnen aanbieden, zoals IT-diensten, financiële, boekhoudkundige, logistieke en soortgelijke andere diensten. Aangezien deze externe leveranciers in het kader van de door ons gevraagde diensten toegang hebben tot jouw persoonlijke gegevens, hebben we technische, organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat jouw persoonlijke gegevens alleen worden verwerkt en gebruikt voor de doeleinden en gelegenheden zoals hierboven beschreven.
Alleen als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, kunnen je persoonsgegevens worden verstrekt aan toezichthoudende instellingen, fiscale instanties en onderzoeksdiensten.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Houd er rekening mee dat de inhoud van je winkelmandje in een cookie wordt opgeslagen. Een aankoop zonder cookies is daarom om technische redenen helaas niet mogelijk. Hip in Stof gebruikt verder geen cookies of vergelijkbare technieken. Hip in Stof maakt gebruik van geanonimiseerde Google analytics, hierdoor zijn er geen gegevens te herleiden naar een specifiek IP-adres.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hip in Stof en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar irma@hipinstof.nl of hipinstof@hotmail.com


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Hip in Stof wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).


Meldplicht
In geval van datalekken hebben we meldplicht bij het Meldloket datalekken AP


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Hip in Stof  neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via irma@hipinstof.nl of hipinstof@hotmail.com


 


| Meer

Aanmelden nieuwsbrief

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief
Aanmelden
HipinStof

Irma van Dijk-Verbeek
Dokter Kniplaan 13
3151MA  Hoek van Holland
T: 06-25133101
E: Irma@HipinStof.nl
Bankrekeningnummer: NL12RABO0142261009

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
https://www.HipinStof.nl vanaf mei 2010 - 2019 en 2020. Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden. De artikelen zijn met liefde en zorg gemaakt, u bent ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het gebruik van artikelen van *HipinStof*